Условия за връщане

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА


(1) Потребителят има право да се откаже от стоката без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „CLICKTUK.COM” за решението си да се откаже от поръчката, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. За упражняване правото на отказ „CLICKTUK.COM” предоставя на потребителя възможност да се свърже с нашия екип на тел. 0885254016 и да обясни защо иска да върне продукта. В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при „CLICKTUK.COM” във вида, в който са били получени. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително, като ги предаде на „CLICKTUK.COM” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от пратката. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.). „CLICKTUK.COM” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „CLICKTUK.COM” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора. Когато във връзка с изпълнението на поръчката „CLICKTUK.COM” е направил разноски и Потребителят се откаже от покупката, „CLICKTUK.COM” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

(2) Потребителят няма право да се откаже от поръчката в случай че предмет на същата са:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания

2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето„CLICKTUK.COM” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към „CLICKTUK.COM” са за сметка на клиента, като трябва да изпрати пратката по куриер до точен адрес: гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски №30. Пратки изпратени до офиси на куриери няма да бъдат взимани. Върнати към нас пратки без добавен преглед и/или с начислена такса доставка няма да бъдат приемани! Когато получената от потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, разходите по връщането на стоката са за сметка на „CLICKTUK.COM”. В този случай клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, чрез куриерска фирма ЕКОНТ, като посочи получател фирма КЛИК ТРЕЙД 21 ЕООД, по договор. „CLICKTUK.COM” възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по чл. 55 от ЗЗП.


(3) При възстановяване на суми при отказ от поръчка или при връщане на закупена стока е възможно да се достигне до пълно или частично възстановяване стойността на плащането.